Россияда ёлғон хабарлар тарқатган ресурслар бундан буён жазоланади

Россияда ёлғон хабарлар тарқатган ресурслар бундан буён жазоланади Россия Федерация кенгаши ёлғон хабарлар тарқатган ресурсларни блоклаш ва жазолаш кўзда тутилган

БАТАФСИЛ...